Covid-19

 

Beste mensen,

Bij Pelidive is het mogelijk om een opleiding te volgen, wij hanteerden al hoge hygiene eisen. Deze hebben we een beetje opgeschaald en Pelidive is nu Corona proof.

Door het beschikken van een buitenzwembad kunnen we de beginners opleidingen in overleg en flexibel geven. U kunt voor een start datum mailen naar info@pelidive.nl

 

Protocol Corona 

Algemene hygiëne richtlijnen

U dient indien u verkouden bent of zich niet goed voelt thuis te blijven. Tijdens het verblijf op de duikschool dient u regelmatig uw handen te wassen/ontsmetten, met de daarvoor ter beschikking gestelde middelen.

De handgrepen en andere zaken zullen dagelijks gereinigd worden om Corona besmetting tegen te gaan.

Na het gebruik van het toilet zal deze iedere keer gereinigd gaan worden.

Aanschaf duikmaterialen

Bij aanschaf van duikmaterialen zal de 1,5 meter afstand in acht worden genomen. Voor en na het passen van duikmaterialen zullen de materialen zoals maskers bacterieel gereinigd worden. Tijdens het passen van de materialen zal de instructeur handschoenen dragen.

Voor uw eigen veiligheid ontvangt u bij aanvang van de cursus 2 mondstukken, deze dient u ten alle tijde mee te nemen naar de duikschool. Indien u een extra set mondstukken nodig heeft zijn de kosten daarvoor 15 euro, zonder deze mondstukken kunt u niet deelnemen.

gebruik materialen duikschool

De materialen van de duikschool zullen voor en na het gebruik bacterieel gereinigd gaan worden met Sodium Hypochlorite. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van materialen die niet van u zelf zijn of niet ter beschikking gesteld worden door de duikschool. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze materialen op de juiste wijze gereinigd/ontsmet zijn.

Ook zal de inflator en de binnenkant van het duikjacket telkens gereinigd gaan worden.

Speciale regels tijdens het lessen boven water

Tijdens de lessen in het water zullen zo nodig de 1,5 meter in acht worden genomen, indien de 1,5 meter regel niet gehouden kunnen worden, dan heeft 1 van de partijen de ademautomaat in de mond en het duikmasker op.

 

Onderwater

Er worden nog onderzoeken gedaan naar de effecten van Covid-19 en de overlevingskansen onderwater. Het gebruik van chloor in het zwembad zal de overlevingskansen van het Covid-19 virus aanzienlijk verkleinen. 

Daarom is het aangeraden voorzichtigheid te betrachten in boven en onderwater situaties, en worden de duikmaterialen grondig gereinigd en gedesinfecteerd.

De theorielessen/examen

De theorielessen zullen online gegeven gaan worden. De openwater examens zijn niet online. Deze zullen afgenomen gaan worden in de duikschool met maximaal 2 personen, waarbij we de 1,5 meter regel in acht nemen. Personen uit 1 gezin mogen wel met meerdere personen komen. 

Duiken in het buitenwater

Tijdens het duiken in het buitenwater zullen dezelfde regels in acht worden genomen zoals hierboven aangegeven. Een extra maatregel is dat de auto’s niet naast elkaar geparkeerd zullen gaan worden maar dat  er steeds 1 parkeerplek word opgeschoven. 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit protocol, dan verzoeken wij jullie dit kenbaar te maken bij de betreffende instructeur of de vragen te stellen voor de lessen.

Graag verzoeken wij jullie deze regels te ondertekenen, zodat alle partijen begrijpen wat er van hun verwacht gaat worden.  Zodat we met z’n allen proberen te  voorkomen het Corona virus te verspreiden.

Wij geven les naar aanleiding van de richtlijnen van Dan (covid-19 and diving operations), SSI en hanteren de regels van het RIVM.